Valitse sivu

Vähemmän stressiä kirjan 80/20 Manager opein?

Olisiko 80/20 Manager sellainen kirja, jonka oppeja haluaisit itsenäisen lukemisen lisäksi jakaa KirjaKohtaamossa?
Lue aluksi, miten Atte Nissinen Happiness On Demand -yrityksestä kirjan opit näkee.

80/20 Manager – Richard Koch

80/20 Manager on kirja, joka perustuu Richard Kochin 80/20-periaatteeseen. Tämän, myös Pareton periaatteena (keksijänsä Vilfredo Pareton mukaan) tunnetun periaatteen väite on, että useimmissa tilanteissa 20% toimista tai resursseista tuottaa 80% tuloksista.

Tämä kirja on suunnattu yrittäjille, johtajille ja päälliköille, jotka haluavat tunnistaa omassa työssään ja työpaikallaan tuottavimmat 20% toimenpiteistä ja ajatuksista. Tämä auttaa keskittymään toimivimpiin tehtäviin – niihin, jotka todella vaikuttavat organisaation menestykseen.

Kirja kuitenkin opettaa kenelle tahansa perustavanlaatuisia asioita elämästä: Hyvinvoinnin perustana on ymmärtää, mikä elämässä on aidosti tärkeää ja merkityksellistä. Kun olet tunnistanut nämä asiat, voit keskittyä enemmän niihin ja lisäät omaa onnellisuuttasi. Kirjan esimerkit osoittavat, että keskittyminen olennaisiin asioihin vähentää kiirettä ja luo menestyksekkäämmän elämän työssä ja vapaa-ajalla.

Tee vähemmän, stressaa vähemmän – saavuta enemmän

Kirja korostaa tehokkuuden ja tuloksen optimointia kenties hieman poikkeuksellisinkin keinoin: Vähentämällä kiirettä ja stressiä, olemalla “laiska”, sekä priorisoimalla ja delegoimalla. Kirjasta löytyy konkreettisia esimerkkejä ja tapauksia siitä, miten kyseisiä keinoja on sovellettu menestyksekkäästi liikkeenjohdon eri osa-alueilla.

Kirjan esittämät ajatukset ja esimerkit saavat kuitenkin pohtimaan omaa työelämää ja yrittäjyyttä myös laajemmin. Ja vaikka kirja on suunnattu johtamisen ja työnteon tehostamiseen, se saa ajattelemaan myös elämää työpaikan ulkopuolella.

Mihin kulutan päiväni tunnit? Keskitynkö olennaisiin asioihin? Mistä asioista elämäni oikeastaan koostuu?
Sekä ennen kaikkea: Onko se, mitä teen, tärkeää?

Mikä on tärkeintä elämässä?

Asia, joka meiltä monesti unohtuu, on merkityksellisyys. Teemmekö asioita, jotka ovat meille henkilökohtaisesti tärkeitä, eli merkityksellisiä, vai teemmekö asioita jonkun meistä riippumattoman syyn ohjaamana? 80/20 Manager auttaa avaamaan myös tätä näkökulmaa.
Jo pelkästään ajatusharjoituksena kirjan tarjoamat esimerkit ovat erinomaisia. Itseeni vetosi erityisesti kaksi eri mallia: Ajan arvon ymmärtävä johtaja, sekä “laiska johtaja”.

“Aikarikas johtaja” (Time Rich Manager) pyrkii hallitsemaan aikaansa niin, että hänellä on enemmän vapaa-aikaa mutta silti paraneva tulos.
”Laiska johtaja”, ei ole laiska sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan johtaja, joka tunnistaa, että suurin osa tuloksista tulee vain pienestä osasta toimista. Hän keskittyy olennaiseen ja välttää turhaa kiirettä ja työtä, saaden samalla enemmän aikaan.

Kirjan esimerkit kertovat, että kiireen vähentäminen vain olennaisiin asioihin keskittymällä luo itse asiassa pohjan menestyksekkäälle elämälle sekä töissä, että töiden ulkopuolella.

Merkityksellisyys: Vähemmän stressiä, enemmän onnellisuutta

Tutkimukset osoittavat, että stressin vähentäminen ja ajan vapauttaminen jättävät enemmän tilaa luovuudelle ja ongelmanratkaisukyvylle. Tällä tavoin kiireen vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen itse asiassa parantavat tulosta, kun annat itsellesi mahdollisuuden luoda uutta.

Rentous ja hyvä olo myös auttavat aivojasi ratkaisemaan ongelmien juurisyyt, sen sijaan että vain reagoisit kunkin hetkisiin välittömiin haasteisiin. Pidän itse kirjan tärkeimpinä oppeina seuraavia asioita:

1. Työ, joka vastaa omia arvoja ja antaa elämälle merkitystä, ei tunnu niin uuvuttavalta. Kun olemme innostuneita siitä, mitä teemme, työ ei enää tunnu pelkältä taakalta, ja jaksamme paremmin päivän päätteeksi. Tunnista siis merkitykselliset asiat työssäsi ja pyri keskittymään niihin.

2. Työ ei kuitenkaan ole koko elämä. Pyri löytämään työssäsi merkityksellisyys, mutta samalla pyri myös vähentämään työhön kuluvaa aikaa. Näin vapautat aikaasi asioille, jotka koet merkityksellisiksi työn ulkopuolella. Näitä meidän jokaisen on helppo luetella: Perhe, ystävät, oman hyvinvoinnin edistäminen esim. Liikunnalla, jne. Nämä ovat asioita joilla loppujen lopuksi on oikeasti merkitystä elämässä.

Yhteenveto

Kirjan opit auttavat keskittymään olennaiseen ja elämään tasapainoista ja onnellista elämää, joka perustuu omiin arvoihin ja merkityksellisyyteen.

  • Elämän perusperiaatteet: Hyvinvoinnin ja menestyksen perusta on ymmärtää, mikä elämässä on todella tärkeää ja merkityksellistä. Kun löydämme nämä asiat, voimme keskittyä niihin enemmän.
  • Stressin vähentäminen ja rentoutuminen: Kiireen vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen eivät ainoastaan paranna tuloksia, vaan ne myös luovat pohjan menestykselliselle elämälle sekä työssä että sen ulkopuolella.
  • Työn ja elämän tasapaino: Työ on tärkeää, mutta sen ei tulisi hallita koko elämäämme. Tärkeää on löytää tasapaino työn ja muiden merkityksellisten asioiden, kuten perheen ja hyvinvoinnin, välillä.

Kirjoittaja

Atte Nissinen on yrittäjä ja freelance-kirjoittaja, joka haluaa auttaa ihmisiä elämään onnellista elämää. Hänen Happiness On Demand -yrityksensä missiona on ehkäistä ja hoitaa stressiä, ahdistusta, sekä masennusta maailmanlaajuisesti.

Atte kirjoittaa nettisivuillaan happyondemand.com suosittua blogia, jossa jakaa testattuja ja hyväksi havaittuja ohjeita henkiseen hyvinvointiin. Hän on myös kirjoittanut onnellisuudesta kirjan, joka on saatavilla Amazonista.

Yhteystiedot:
Verkkosivut: https://happyondemand.com/
Kirja: Happiness on Demand: 3 Simple Steps to Overcome Negative Thoughts and Emotions, and Create a Life Filled with Joy