Valitse sivu

Ovatko työntekijän huolet myös työnantajan huolia?

Pystytkö määrittelemään, johtuuko työntekijän huolet tai peräti uupuminen vain työstä tai muusta elämästä? Johtuuko esim. koronan ja etätöiden mukanaan tuomat haasteet työnantajasta, -tekijästä vai muista tekijöistä?

Yksityiset asiat, kuten parisuhde- tai muut henkilökohtaiset huolet voivat viedä voimia työnteolta. Toisaalta työ voi aiheuttaa ongelmia yksityiselämän puolella.

Sinullekin lienee tärkeämpää se, että ihmisten huolet helpottavat kuin se, mistä ne johtuvat? Yrityksen kannalta on oleellista, että ihmisten työkyky säilyy tai palautuu.

Kuuluuko yksityisasiat työnantajalle?

Yksityiselämän haasteista ei useinkaan puhuta esimiehen ja työntekijän kesken. On kuitenkin kaikkien etu, että aroistakin henkilökohtaisista asioista voi puhua jossain.

Työnantaja voi tarjota mahdollisuuden osallistua työpaikan ulkopuoliseen keskusteluryhmään. Tuen tarjoaminen kannattaa riippumatta siitä, mistä huolet johtuu.

Ohjatussa ryhmässä samankaltaisen haasteen omaavat ihmiset, vertaiset tarjoavat arvokasta tukea toisilleen.

Vähemmän huolia – enemmän työniloa ja tuottavuutta

Kohtaamo järjestää hyvinvointia ja tuottavuutta edistäviä ratkaisukeskeisiä vertaisryhmiä. Luottamuksellinen keskustelu ohjatussa ryhmässä mahdollistaa paluun työvireeseen nopeammin.

Ryhmiin voi osallistua myös omalla kustannuksella jos työnantaja ei voi tukea työntekijää näin. Kohtaamo järjestää vertaisyhmiä erikseen myös esimiehille ja yrittäjille.

Vertaisryhmiä myös korona-huolten käsittelyyn

Vertaisryhmissä voidaan käsitellä mm. korona-huolia, parisuhteen haasteita ja työssä jaksamista.